taal:DuitsEngelsNederlandsFransItaliaansSpaansDeenseZweedsPools

AVV'sALGEMENE VOORWAARDEN
VAN
SIMPLY NETWORK INFORMATIONSMANAGEMENT GMBH

A) Algemeen
1) aanvullingen,  beloftes van eigenschappen en contractwijzigingen vereisen de schriftelijke bevestiging door de verkoper om geldigheid te hebben.
2) Indien onjuiste informatie door de opdrachtgever verstrekt wordt, behoudt de opdrachtnemer een onmiddellijke annulering voor.
3) De opdrachtnemer heeft het recht, maar niet de plicht, om materiaal afkomstig van de opdrachtgever, waar dit voordelig voor de uitvoering of voorstelling is, te corrigeren.
4) De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, inhoud (tekst/beeld) wat in tegenspraak met de wetten, immoreel of in strijd met de goede smaak is, niet te publiceren of onmiddelijk te verwijderen.
5) Reclame die niet als zodanig herkenbaar is, kan door de exploitant worden gekenmerkt met het woord "advertentie" of een soortgelijke aankondiging.
6)
Simply network informationsmanagement gmbh verzamelt en verwerkt de gegevens van de klant volgens de Duitse wetgeving inzake bescherming persoonsgegevens.
 
B) Aansprakelijkheid
1) De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn presentatiepagina's op het internet portaal "Camping in Europa" en de bijbehorende landenpagina's. De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat de door hem verstrekte inhoud niet in strijd met de wetgeving is en de rechten van derden niet worden geschonden. Bij ingebrekestelling stelt de opdrachtgever de opdrachtnemer vrij van alle aanspraken van derden.
2) De opdrachtnemer maakt back-ups op lokale opslagmedia van de,
op de presentatiepagina's van de opdrachtgever, geregistreerde inhoud en gegevens, zodat deze, in het geval van verlies van gegevens, opnieuw op de opdrachtnemerpagina's kunnen worden overgebracht.
3) Klachten en bezwaarschriften van welke aard dan ook, dienen onmiddellijk na ontdekking van het gebrek door de opdrachtgever te worden verholpen. Claims voor gebreken, die de functionaliteit van de prestaties s
lechts in geringe mate beïnvloeden, bestaan niet.
4) Het kan in zeldzame gevallen tot beperking of vermindering  van de werkomschrijving komen, waarop
simply network informationsmanagement gmbh geen invloed kan uitoefenen. Tijdelijke onderbrekingen van de toegankelijkheid van de presentatie-pagina's van de opdrachtgever ten gevolge van overmacht, technische redenen of storing zijn geen redenen het contract te ontbinden. Schadevergoeding is uitgesloten.

 C) Prijzen en betaling
1) De prijzen zijn netto, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zonder korting en andere reducties, exclusief BTW.
2) Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, heeft
simply network informationsmanagement gmhb het recht een rente van 2% boven de basisrente van de Duitse Bundesbank te berekenen, vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is.
3) Indien de klant in verzuim is, kan de opdrachtnemer de presentatie-pagina's van de opdrachtgever blokkeren.
4)
De geleverde zaken resp. de prestaties blijven zo lang eigendom van simply network informationsmanagement gmbh totdat alle verplichtingen deugdelijk zijn nagekomen.

D) Laatste opmerkingen
1) Indien individuele voorwaarden/paragrafen van een contract/overeenkomst juridisch ongeldig zijn, blijven de overige voorwaarden/paragrafen hierdoor onaangetast .
2) Als plaats van levering en bevoegde rechtbank gelden, indien toegestaan, voor beide partijen voor alle huidige en toekomstige vorderingen uit de contractuele overeenkomst, de zetel van
simply network informationsmanagement gmbh


Elsdorf, maart 2006


Voorwaarden van het verdrag van simply network informationsmanagement gmbh


Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt “Camping in Europa” gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.    Ik ga akkoord    X